Giờ Server
Giờ của bạn
Mu Ladder Thành Viên Online
Thông tin Máy Chủ 147
Player Profile
2Tay3Sung
Level400
Master Level636
Resets0
Grand Resets0
Strength444
Agility899
Vitality20
Energy1,084
Kills0
StatusOnline

Tài khoản đăng nhập forgot your password?

Thông tin Máy Chủ

Version:Season 16 Episode 1.2
Normal Experience:20x
Master Experience:30x
Majestic Experience:40x
Tổng số Tài Khoản1,021
Tổng số Anh Hùng1,469
Tổng số Bang hội2
Thành Viên Online147
MEDIA all media