Giờ Server
Giờ của bạn
Mu Ladder Thành Viên Online
Thông tin Máy Chủ 147
Đăng ký tài khoản mới
4 to 10 aplha-numeric characters long
4 to 20 characters long
Gõ lại mật khẩu của bạn
please use a valid email address
Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với
Điều khoản dịch vụcủa chúng tôi.

Tài khoản đăng nhập forgot your password?

Thông tin Máy Chủ

Version:Season 16 Episode 1.2
Normal Experience:20x
Master Experience:30x
Majestic Experience:40x
Tổng số Tài Khoản1,021
Tổng số Anh Hùng1,469
Tổng số Bang hội2
Thành Viên Online147
MEDIA all media